การอบรมวิชาการ เพิ่มศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดการอบรมวิชาการ เพิ่มศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ (Journey of patient with HCC) โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1209 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12


← กลับไปหน้ารายการ