งานเสวนา รู้ทันโรคตับ ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี้

งานเสวนาครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง 300 บาท
รายได้ทั้งหมดบริจาคเข้าสมทบทุนผู้ป่วยโรคตับ
มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 407-925991-5
ชื่อบัญชี โครงการเสวนารู้ทันโรคตับ
สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (อาคาร ภ.ป.ร.)

*** กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินและใบลงทะเบียนส่งมาที่
Fax. 02-256-4000 ต่อ 3467 , 02-252-7839
Line ID: liverunit, E-mail: [email protected]

สามารถ Download ใบลงทะเบียนได้จาก Link : ใบลงทะเบียน


← กลับไปหน้ารายการ