นายประเวศ อิงคดาภา ได้มอบรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายประเวศ อิงคดาภา ได้มอบรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โดยมี ผศ.นพ.ดร ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ เป็นผู้รับมอบ

IMG_8997 IMG_8999 IMG_9010 IMG_9012 IMG_9015 IMG_9016 IMG_9022 IMG_9029 IMG_9031 IMG_9041 IMG_9048 IMG_9052 IMG_9057 IMG_9059


← กลับไปหน้ารายการ