ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ในชื่อของ “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยเป้าหมายของงานนั้นคือ การให้บริการ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับและการเปลี่ยนตับ ซึ่งเมื่อ 10 ปีก่อนนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้นแม้บุคคลากรทางการแพทย์เองก็มีความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้น้อยมาก

READ MORE


เกร็ดความรู้ทางการแพทย์

READ MORE

ชมรมคนรักษ์ตับ

ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราซึ่งเคยเป็น “ผู้ป่วยโรคตับ” เราฝ่าฟันเราต่อสู้อย่างสุดชีวิตแม้จุดหมายปลายทางนั้นดูจะริบหรี่ เรามีทั้งแพทย์ พยาบาล และญาติพี่น้องที่คอยดูแลชี้แนะให้กำลังใจ เรามีความหวังว่าการเดินทางนี้คงจะใช้เวลาอีกไม่นานนัก ถึงแม้หนทางที่เดินจะไม่ราบลื่น เราจะต้องไปให้ถึงที่หมาย เราจะมีชีวิต ต่อไปเพื่อรอการ “เปลี่ยนตับ” 

 

READ MORE


ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ

READ MORE