คณะแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา

รายชื่อคณะแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา จากศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตับ, ตับแข็ง, มะเร็งตับ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, ตับวาย