ศูนย์โรคตับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร

มุ่งมั่นส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับ, ตับแข็ง, มะเร็งตับ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, ตับวาย และโรคตับอื่นๆ

ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่เดิมนั้นได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ในชื่อของ “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยเป้าหมายของงานนั้นคือ การให้บริการ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับ, ตับแข็ง, มะเร็งตับ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, ตับวาย เป็นต้น

ซึ่งเมื่อ 10 ปีก่อนนั้น ไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้น แม้บุคคลากรทางการแพทย์เองก็มีความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้น้อยมาก จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระยะหนึ่งทศวรรษ โดยมุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอน และการตระเวนให้ความรู้โดยตรงแก่แพทย์สาขาต่างๆ อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคทางเดินอาหารและตับ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จนถึงปัจจุบันความรู้ด้านการเปลี่ยนตับได้ถูกยกระดับจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว เพื่อให้ลักษณะงานเป็นไปในแนวที่กว้างขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านโรคตับที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกิดการรับรู้ การป้องกันและรักษาที่ถูกต้องแก่แพทย์และประชาชนทั่วไป และ ในเดือนสิงหาคม 2556 ศูนย์เดิมจึงได้ปิดตัวลงและดำเนินการต่อไปในนามของ “ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” หรือ “Liver Unit, King Chulalongkorn Memorial Hospital”