เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคตับ

 • 1 September 2015

  คุณสมจิตร เมื่อย่างเข้าวัยสี่สิบ เป็นผู้บริหาร กิจการงานรุ่งเรือง วิถีชีวิตเปลี่ยนไป วัน ๆ ถูกเร่งรัดไปด้วยงานตลอดเช้ายันคํ่า สภาพร่างกายยังแข็งแรงแต่สมบูรณ์ขึ้นทุกวัน ปีนี้ไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีของบริษัท ก็เหมือนเดิม มีนํ้าตาลสะสมและไขมันในเลือดสูงเหมือนปีก่อน แต่ที่น่าตกใจและทำให้เกิดความเครียดเป็นอย่างยิ่งคือ ตับอักเสบ แถมมีไขมันพอกตับ วันก่อนไปเดินซื้อของที่ อ.ต.ก. ชิมไปบ่นไปแม่ค้าได้ยินเลยเล่าให้ฟังว่า มีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งป่วยด้วยมะเร็งตับ สาเหตุเพราะเป็นโรคไขมันตับ เท่านั้นแหละ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คิดแต่ว่าฉันจะเอาหมูสามชั้นออกจากตับได้อย่างไร

  อ่านต่อ →

 • 1 September 2015

  คุณสมสมร อายุย่างสี่สิบ รูปร่างอวบ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ระยะหลังมีอาการท้องอืดคล้ายโรคกระเพาะอาหาร ไปส่องกล้องทางเดินอาหารพบมีกระเพาะอาหารอักเสบตรงส่วนปลายของกระเพาะ ได้ยาลดกรดชนิดเม็ดรับประทาน เป็น ๆ หาย ๆมาหลายเดือน ไปตรวจรา่ งกายประจำปขี องบริษัท ผลเลือดทุกอยา่ งอยูใ่ นเกณฑป์ กติตรวจอัลตราซาวนด์ของตับพบมีตับขาวมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีนิ่วในถุงนํ้าดี ขนาดเล็ก ๆ หลายเม็ด ผนังถุงนํ้าดีไม่บวม ท่อนํ้าดีไม่โตกว่าปกติ แพทย์แนะนำให้ตัดถุงนํ้าดีออก เธอสวนหมอขึ้นมาทันที “ไม่ตัดได้มั้ยหมอ เดี๋ยวไม่มีนํ้าดีใช้” ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้หรอกว่านํ้าดีเอาไว้ทำอะไรด้วยซํ้า แต่ชื่อมันว่า “ดี” คงจะมีของดีอยู่ ที่จริงลึก ๆ แล้ว คือ กลัวการผ่าตัด นึกอยากจะ…แว้บ!...หายตัวไปจากห้องหมอทัน

  อ่านต่อ →

 • 1 September 2015

  คุณสมพร อายุย่างเข้าเลขห้า เป็นพนักงานการท่าเรือคลองเตย ชีวิตมีความสุขกับการจับกลุม่ ดื่มเบียรห์ ลังเลิกงานกันทุกวัน วันเสารอ์ าทิตยถ์ า้ ไมสั่งสรรคก์ ับเพื่อนก็ตอ้ งอยา่ งนอ้ ยสามถึงสี่ขวดพอมึน ๆ ไมเ่ ชน่ นั้นนอนไมห่ ลับ สมัยหนุม่ ๆ ดื่มเหลา้ แดงอยู่หลายปี มีคนบอกว่าให้ระวังโรคตับถ้าดื่มเหล้า เลยหันมาดื่มเบียร์แทน ก่อนวันเข้าพรรษาปีนี้เห็นโฆษณาเลิกเหล้าเข้าพรรษา

  อ่านต่อ →

 • 1 September 2015

  คุณสมพงษ์ หนุ่มใหญ่นักธุรกิจ รู้ว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย เฝ้าติดตามห่าง ๆ มานานเพื่อนตัวนี้ก็ไม่ยอมไปไหน ระยะหลังเห็นข่าวคราวเซเล็บหลายต่อหลายคน ทั้งดีเจ นักร้อง ตลอดจนนักการเมืองใหญ่โตป่วยด้วยโรคตับแข็ง หรือไม่ก็มะเร็งตับ ฟังแล้วก็เสียวไปถึงตับ สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ยิ่งอ่านยิ่งกังวล มีคนแนะนำให้ไปตรวจนับไวรัสในเลือด ลองไปตรวจดูเอง เห็นผลแล้วเครียดหนัก คือมีไวรัสตั้งหกร้อยล้านตัวต่อซีซี นี่ตับฉันเป็นโรงงานผลิตไวรัสหรือนี่กระไร ไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิต

  อ่านต่อ →

 • 1 September 2015

  คุณครูสมศรี สาวใหญ่รูปร่างอวบ ผิวขาวผ่องแห่งเมืองปากนํ้าโพ ขยันตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำทุกปี ผลการตรวจทุกอย่างเป็นปกติ ยกเว้นมีค่าตับอักเสบSGPT ขึ้นลง อยู่แถวตัวเลข 60 - 80 มาร่วม 10 ปี เฝ้าเวียนไปถามคุณหมอด้วยความกังวลกับค่าตับที่ไม่เคยลงมาเป็นปกติ ผลอัลตราซาวนด์ตับทุกปี พบเพียงแต่มีตับสีขาวเป็นไขมันพอกตับ หมอให้ความเห็นว่า เป็นโรคไขมันพอกตับ มีตับอักเสบไม่มากให้ไปคุมอาหาร ลดนํ้าหนัก และออกกำลังกาย ปีนี้รู้สึกว่าเวลาสอนหนังสือจะอ่อนล้าและเพลียง่ายกว่าปกติ ไม่มีอาการปวดท้อง มีอาการเท้าบวมสองข้างเป็น ๆ หาย ๆเห็นท่าไม่ดีจึงตระเวนหาคำตอบ

  อ่านต่อ →

 • 1 September 2015

  คุณสมชาย อายุเข้าวัยกลางคน สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใสไปตรวจเช็คร่างกายเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบก้อนในตับทางกลีบขวาขนาด 5 เซนติเมตรเห็นจากการทำอัลตราซาวนด์ เมื่อนึกย้อนไป เคยตรวจแบบเดียวกันเมื่อปีก่อนไม่พบก้อนในตับ คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก กลัวเป็นมะเร็งตับ ตนเองก็ไม่ดื่มเหล้าทำไมถึงจะเป็นมะเร็งตับได้ คงไม่เป็นน่า…คุณสมชายคิดปลอบใจตนเอง

  อ่านต่อ →

 • 31 August 2015

  ขึ้นว่าบุคคลทั่วไปแล้วย่อมไม่อยากให้อะไรมาแทรกมาแซงมาแอบอาศัยอยู่ในตับ เมื่อมาตรวจตับด้วยอัลตราซาวนด์ไปพบสิ่งที่เรียกว่า “ถุงนํ้า” อยู่ในตับที่ใดที่หนึ่ง จะมีกี่ถุงก็ตาม ไม่ใช่ถุงเงินแล้วย่อมไม่ยินดีทั้งสิ้น ส่วนมากจะเครียดไปกับถุงอันนี้ ตรวจกี่ครั้งกี่หนก็อยากให้มันหายไป

  อ่านต่อ →

 • 31 August 2015

  สมัยนี้สิ่งที่พบเสมอ ๆ ในคลินิกก็คือ คนที่มาปรึกษา เดินเข้ามาหน้าซีดขาวเผือดเหมือนไข่ปอกเปลือก ถามต้นสายปลายเหตุจึงถึงบางอ้อว่า ไปตรวจร่างกายประจำปี หมอที่ตรวจอัลตราซาวนด์บอกว่า “ตับขาว”...

  อ่านต่อ →

 • 31 August 2015

  อาการปวดท้อง ไม่สบายท้อง ไม่เหมือนกับปวดบริเวณอื่น ๆ ของร่างกายในช่องท้องมีอวัยวะหลายชนิด ทั้งกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อนไต ท่อไต ม้าม มดลูก รังไข่ เส้นเลือดในท้อง เยื่อบุช่องท้อง กล้ามเนื้อหน้าท้องต่อมนํ้าเหลือง กระเพาะปัสสาวะ และตับ ในตับเองก็ยังมีเยื่อหุม้ ตับ เนื้อตับ เส้นเลือดท่อนํ้าดี และถุงนํ้าดีห้อยอยู่ใต้ตับ

  อ่านต่อ →

 • 28 August 2015

  โรคตับมีมากมายจนสามารถนำมาเขียนได้เป็นเล่มหนากว่าสมุดหน้าเหลืองเยลโล่เพจเจสสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์สักห้าเล่มเรียงกัน ฉะนั้นเมื่อมีโรคจำนวนมากจึงดูลึกลับ น่าสะพรึงกลัว หมอเองก็กลัว คนเป็นโรคก็ยิ่งกลัว แถมบางโรคใครได้รับเกียรติถูกเลือกให้เป็นแล้ว อยู่ได้ไม่นาน ทุกคนจึงเกิดอาการ “ตับหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม” หน้าซีดเผือดเมื่อถูกบอกว่าเป็นโรคตับ..

  อ่านต่อ →

1 2 3 6 Next › Last »