หนังสือรู้ทันโรคตับ 3 “คุยเฟื่องเรื่องไวรัสตับอักเสบ เอ ถึง อี” “มะเร็งตับ จะป้องกันและรักษาได้อย่างไร”

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2558
ISBN: 978-616-7829-52-4

 

ท่านผู้อ่านที่ใฝ่หาความรู้เรื่องโรคตับ ที่ทันสมัยไม่ตกข่าว ผู้ที่มีปัญหาเรื่องไวรัสตับอักเสบ หรือเป็นมะเร็งตับเอง หรือแม้แต่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะสุข จะได้ประโยชน์โดยตรงจากหนังสือเล่มนี้สิ่งนี้คือเป้าหมายหลักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของผลงานที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน นั่นคือจะทำอย่างไรให้คนไทยมีความรู้ด้านโรคตับที่มีอยู่รอบตัว ทำอย่างไรที่เราจะถ่ายทอดความรู้ตรงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สู่ประชาชนโดยผู้อ่านไม่ต้องแปลภาษาแพทย์อีกต่อหนึ่ง เมื่อคนที่ไม่ใช่แพทย์อ่านแล้วสามารถมีความรู้พื้นฐานอันทันสมัยเท่าเทียมกับแพทย์โดยทั่วไปได้กำแพงไร้สภาพที่ขวางกั้นระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและประชาชนย่อมหมดไปถึงบัดนั้นเราจึงเรียกได้ว่าเข้าถึงคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลอย่างถ่องแท้สู่ประชาชน

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย

 1. ตับคืออะไร โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 2. ตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 3. ตับอักเสบเฉียบพลัน ตับอักเสบเรื้อรัง จะเลือกอะไร โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 4. ไวรัสตับอักเสบมีอะไรให้เลือกบ้าง โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 5. ทราบได้อย่างไรว่ามีตับอักเสบ หรือมีไวรัสตับอักเสบซ่อนอยู่ โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 6. ไวรัสตับอักเสบเอ (A) โดย นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ
 7. ไวรัสตับอักเสบบี (B) เรื้อรัง เป็นแล้วไม่หายจริงหรือ โดย พญ. เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
 8. ไวรัสตับอักเสบซี (C) โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 9. เข้าสู่ยุคใหม่ของการรักษาไวรัสตับอักเสบซี (C) โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 10. ไวรัสตับอักเสบดี (D)…ไวรัสจอมแอบแฝง ซ่อนเร้น โดย พญ. เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
 11. ไวรัสตับอักเสบอี (E) โดย ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ
 12. ทำอย่างไรจะไม่เป็นไวรัสตับอักเสบเอ ถึง อี โดย นพ. ดร. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 13. มะเร็งตับ (เฮปาโตมา) จากไวรัสบีและซี จะรักษาอย่างไร โดย นพ. นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค พญ. ณัชชา ปิ่นเจริญ

ผู้ที่สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่ 02-256-4691 , 062-362-4347 , 062-362-4348 ( ในเวลาราชการ )


← กลับไปหน้ารายการ