อ้วนลงพุง ไขมันตับ คุมอาหาร ลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2557
ISBN: 978-616-7829-23-4

ครั้งหนึ่งในชีวิต อาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่หมกมุ่นกับการทำงานจนลืมใส่ใจกับสุขภาพ จนเกิดภาวะน้ำหนักเกิน ตามมาด้วยกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) อื่น ๆ คือ ตับอักเสบจากไขมันพอกตับ เริ่มที่จะเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง จุดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่จะใฝ่หาหนทางและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เป็นเวลาแรมปี จนได้พิสูจน์แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางอาหารและการออกกำลังกาย ที่ส่วนหนึ่งได้ถ่ายทอดออกมาจากการปฏิบัติจริงในหนังสือเล่มนี้ ในเบื้องต้นได้บทพิสูจน์ของการลดน้ำหนัก 14 กิโลกรัม ภายในเวลา 3 เดือน ตัวชี้วัดสุขภาพต่าง ๆ กลับสู่ภาวะปกติ และมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่เห็นผล นำไปสู่การถ่ายทอดสู่ผู้ป่วยในคลินิกและเวทีสุขภาพต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง และผู้ที่มีภาวะตับอักเสบจากไขมันพอกตับจำนวนมาก


← กลับไปหน้ารายการ