จับเข่าคุยกันเรื่องไวรัสตับอักเสบบี ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้

พิมพ์ครั้งแรก: 2552
ISBN: 9789749922811

รู้จักกับ “ไวรัสตับอักเสบบี” ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยเนื้อหาภายในเล่มมีวิธีการรักษา และวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบี และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการป้องกันและลดความรุนแรงในการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย


← กลับไปหน้ารายการ