วิตามินดีกับโรคตับ (Vitamin D and liver diseases)

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2563
ISBN: 978-616-8212-44-8

หนังสือ วิตามินดีกับโรคตับ (Vitamin D and liver diseases)
โดย รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
อาจารย์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาลงลึกในเชิงวิชาการเกี่ยวกับ “วิตามินดี” ที่เจาะจงและเกี่ยวเนื่องกับตับและโรคตับ
โดยจะปูทางความเข้าใจเกี่ยวกับวิตามินดีลึกลงไปสู่ยีน ตามด้วยการขาดวิตามินดีและผลต่อสุขภาพ
บทบาทของการขาดวิตามินดีต่อโรคตับอักเสบเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไขมันพอกตับ
และการเกิดพังผืดของตับ เป็นต้น
บรรณาธิการ : ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2563
ความหนา 284 หน้า
เหมาะสำหรับ : แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
_______________________________
ราคา 1,400 บาท
สั่งซื้อได้ทาง
– Inbox FB messenger : http://m.me/liverunitchula
– Line official ID : @liverunit (https://lin.ee/eaMQyDz)

← กลับไปหน้ารายการ