จะแปลผลการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีหรือซี และค่ามะเร็งตับ (AFP) อย่างไร

1 1 1


← กลับไปหน้ารายการ