ไวรัสตับอักเสบซีติดต่อได้อย่างไร

ไวรัสตับอักเสบซีติดต่อโดยทางเลือดหรือสารองค์ประกอบของเลือด เช่น เกล็ดเลือด น้ำเหลืองหรือพลาสมา เพราะเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในตับจำนวนมากจะออกมาในเลือดได้ง่าย การติดต่อทางเลือดจึงเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดทางหนึ่งของการแพร่เชื้อ ถ้าซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดจะพบว่าส่วนใหญ่มีประวัติเคยได้รับเลือดมาก่อน เช่น มีประวัติเคยได้รับเลือดตอนคลอดบุตรเนื่องจากมีการตกเลือดมากมีประวัติผ่าตัดที่ต้องให้เลือด เช่น ผ่าตัดแผลเลือดออกที่กระเพาะอาหาร มีประวัติที่ได้รับเลือดจากสาเหตุต่างๆ เช่น เป็นโรคโลหิตจางอย่างรุนแรง หรือเป็นไข้เลือดออกที่ต้องให้เลือด ประวัติการได้รับเลือดเหล่านี้มักเกิดมานานมากกว่า 20 ปี เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้จักเชื้อไวรัสชนิดนี้ ทำให้ยังไม่มีการตรวจกรองหาเชื้อไวรัสก่อนให้เลือด ในปัจจุบันการให้เลือดมีความปลอดภัยสูงมากเพราะมีการตรวจกรองทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี รวมทั้งเชื้อไวรัสเอชไอวีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอาจได้รับเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกันหลายๆ คน เช่น เคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้นโดยไม่มีการเปลี่ยนหัวเข็ม ทำให้เลือดที่มีเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่และสามารถติดไปยังผู้อื่นต่อไปเป็นทอดๆ การสักตามตัวหรือเจาะหูโดยใช้เข็มที่ไม่สะอาด หรือการฉีดยากับหมอเถื่อนตามบ้านเป็นอีกรูปแบบที่พบได้บ่อยในอดีต ตัวอย่างอื่นๆ ที่ชัดเจนของการติดต่อทางเลือดอื่นๆได้แก่ กรณีที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุเข็มตำมือในขณะเจาะเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัส ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกไตมีโอกาสสัมผัสเลือดได้บ่อยจึงมีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้สูงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีโดยไม่มีประวัติเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะจดจำเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นมานานมากแล้วการติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบได้น้อยมาก ไม่เหมือนกับการติดต่อของไวรัสตับอักเสบบีที่ติดทางเพศสัมพันธ์ได้บ่อยกว่า ดังนั้นสามีหรือภรรยาของผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสรับเชื้อไวรัสค่อนข้างน้อย ยกเว้นในกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมด้วยหรือมีเพศสัมพันธ์แบบสำส่อน ชอบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสูงมากขึ้น ในทำนองเดียวกันการติดต่อจากแม่สู่ทารกในขณะที่คลอดพบได้น้อย ซึ่งต่างจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่พบได้บ่อยกว่าไวรัสตับอักเสบซีไม่ติดต่อทางอาหารหรือน้ำดื่มหรือติดต่อทางลมหายใจดังนั้นการใช้ชีวิตประจำวันหรือทำงานร่วมกับผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสจึงมีโอกาสติดต่อกันได้ยากมากและไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ที่มา: หนังสือ ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง


← กลับไปหน้ารายการ