ไวรัสตับอักเสบ บี

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก เล็กขนาดที่เราเรียกว่า “นาโนเมตร” ท่านเอาสายวัดขนาด 1 เมตรมาดู ถ้าเป็นมนุษย์ก็ขนาดเมตรครึ่งถึงสองเมตรถ้าเป็นไวรัส ให้เอา 1 เมตรมาซอยย่อยออกหนึ่งพันส่วน ซึ่งก็คือ 1มิลลิเมตร ตรงนี้มองเห็นได้บนไม้บรรทัด ให้เอาหนึ่งมิลลิเมตรนี้มาย่อยลงไปอีกหนึ่งพันส่วน ก็จะได้ 1 ไมโครเมตร เป็นขนาดของสิ่งมีชีวิตที่เรียก “แบคทีเรีย” ตัวอย่างเช่น เชื้อโรคที่ทำให้เกิดฝีหนองหรือท้องเสีย เป็นต้น ให้เอาหนึ่งไมโครเมตรมาแบ่งออกเป็นพันส่วน หนึ่งส่วนตรงนั้นจึงเรียกนาโนเมตร ไวรัสมีขนาดอยู่ในเกณฑ์นี้ คงจะเคยได้ยินคำว่าเชื้อไข้หวัดไข้เลือดออก ไข้หวัดนก หรือเชื้อเอชไอวี เป็นต้น เหล่านี้เป็นตัวอย่างของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ไวรัสบีมีขนาดประมาณ 20-40 นาโนเมตรเวลาแพทย์ส่งตรวจส่วนผิวไวรัสในเลือด จะเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่า HepatitisB surface antigen (HBsAg) แปลกันตรงตัว “hepatitis B” คือไวรัสตับอักเสบบี ตัว “s” ตรงกลางเป็นตัวย่อของ surface แปลว่า ผิวคำว่า “Ag” ย่อมาจาก แอนทิเจน (Antigen) เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์หมายถึงสารหรือโปรตีนแปลกปลอมเล็ก ๆ ที่มีผลกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย แปลโดยรวมก็คือ โปรตีนส่วนผิวของไวรัสบี HBsAgตรวจพบได้ในเลือด เวลาแพทย์ต้องการตรวจว่าใครมีการติดเชื้อไวรัสบีหรือไม่ จะเลือกส่งตรวจตัวนี้ ถ้าให้ผลบวกบ่งบอกว่ายังมีการติดเชื้อของไวรัสบีอยู่ในตับ

ที่มา : หนังสือ จับเข่าคุยกันเรื่อง ไวรัสตับอักเสบบี ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้


← กลับไปหน้ารายการ