ขอขอบพระคุณ คุณวิษณุ-คุณอัญชลี โอทนาวาธกิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริ่ง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ พร้อมด้วย พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และคุณนันทิยา ศรีสุนทร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ