ขอขอบพระคุณ คุณอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ และคุณนันทิยา ศรีสุนทร รับมอบ ณ ตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ