ขอเชิญร่วมงาน ค่ายคนรักษ์ตับครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ และอุทยานแห่งชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญร่วมงาน ค่ายคนรักษ์ตับครั้งที่ 5
ร่วมกันเรียนรู้ เสริมสร้าง การดูแลตับอย่างมีคุณภาพกับผู้ได้รับการเปลี่ยนตับ ผู้สนใจ และบุคลากร กว่า 200 ชีวิต

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลงมิศร์
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
คุณนันทิยา ศรีสุนทร
คุณจิระเดช บุญมาก
ทีมงานศูนย์ฝึกอบรม ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ และอุทยานแห่งชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 


← กลับไปหน้ารายการ