ขอเชิญร่วมงาน ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 6 ร่วมเรียนรู้ เสริมสร้าง การดูแลตับอย่างมีคุณภาพ หลังเปลี่ยนตับ อยู่อย่างไรให้มีความสุข การป้องกันโรคสมอง ตีบ ตัน แตก(Stroke) ในผู้ป่วยโรคตับ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร คุณนันทิยา ศรีสุนทร คุณทรงศักดิ์ หนูหล่อ คุณจิระเดช บุญมาก วันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


← กลับไปหน้ารายการ