ครั้งหนึ่งในความทรงจำของเราชาวโรงพยาบาลจุฬาฯ กับตึกจักรพงษ์ตึกอันสวยงามอายุใกล้ 100 ปีกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อใช้ในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ ได้มีการทำความสะอาดจากพื้นยันแพดาน ปรัปปรุง ติดแอร์และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหลายหน่วยงาน จึงขอประมวลภาพแห่งความทรงจำ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สามในหน้าประวัติศาสตร์ที่ราชวงค์ได้ทรงเสด็จมาในงานพิธี ณ สถานที่แห่งนี้


← กลับไปหน้ารายการ