ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 2

ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ แคปปิตอล เจ แอทเข้าใหญ่ ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557
มีผู้เข้าค่ายเป็นผู้เปลี่ยนตับและญาติ จำนวน 213 คน
ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 2


← กลับไปหน้ารายการ