ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อสบทบทุนสร้างกุฏิสง

S__23191625


← กลับไปหน้ารายการ