งานบวชสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ

 

IMG_0602

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จังหวัดเชียงใหม่ เหล่าสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ จำนวน 5 คน

ได้ร่วมกันบวชมหากุศล เพี่ออุทิศให้กับผู้บริจาคอวัยะวและเพื่อชีวิตใหม่ อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นวัด

วันงานมีเพื่อนๆ สมาชิกมาร่วมงานกันจำนวนมากทุกคนต่างอิ่มบุญกันท่วนหน้า


← กลับไปหน้ารายการ