งานเสวนา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พัสส พระผู้ให้ “รู้ทันไวรัสตับอักเสบซี”

ก้าวใหม่….
รู้ทันตับแข็งจากไวรัสซี
ตรวจตับแข็งอย่างไร….ไม่เจ็บตัว
มีชีวิตอยู่กับไวรัสซีได้อย่างไร
การรักษาไวรัสซีแนวใหม่มาถึงแล้ว

พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ
ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
ประธานฝ่ายจัดงาน อายุรแพทย์โรคตับและการเปลี่ยนตับ
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้านไวรัสตับอักเสบ
รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
อายุรแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคตับ
รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว
พยาธิแพทย์
นพ.บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
แพทย์รังสีวิทยาวินิจฉัย
พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฟรีลงทะเบียน รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง
ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ ตึก วชิรุณหิศ
โทร 02-256-4691, 062-362-4347, 062-362-4348
ID Line: liverunit


← กลับไปหน้ารายการ