ช่วงเช้าวันนี้ 9 มิถุนายน 2563 นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


← กลับไปหน้ารายการ