นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บริจาคเงิน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ

 

 


← กลับไปหน้ารายการ