นายประเวศ อิงคดาภา ได้มอบรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายประเวศ อิงคดาภา ได้มอบรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โดยมี ผศ.นพ.ดร ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ เป็นผู้รับมอบ

 


← กลับไปหน้ารายการ