ภาพบรรยากาศการติดป้ายค่ายคนรักษ์ตับครั้งที่ 4 ในหัวข้อ TOGETHER WE ARE STRONGER จัดโดย ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ


← กลับไปหน้ารายการ