บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน ) โดยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดดารใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน ) บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท) เพื่อศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

BJC1

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน ) โดยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดดารใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน ) บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท) เพื่อศูนย์โรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบโดย ผศ.ดร.นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ณ ศาลาทินทัต

 


← กลับไปหน้ารายการ