บ่ายวันที่ 28 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ พญ.พฤกษา อนันต์ชื่นสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565


← กลับไปหน้ารายการ