บ่ายวันที่ 5 มกราคม 2564 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ และ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของขวัญแด่ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564


← กลับไปหน้ารายการ