บ่ายวันนี้ 27 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563


← กลับไปหน้ารายการ