บ่ายวันนี้ 3 มกราคม 2563 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับและสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นพ.รื่นเริ่ง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563


← กลับไปหน้ารายการ