บ่ายวันนี้ 5 มกราคม 2564 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมมอบของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564


← กลับไปหน้ารายการ