ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ในหัวข้อ “นับถอยหลังขจัดสิ้นไวรัสตับอักเสบบี-ซี” ฉบับวันที่ อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ในหัวข้อ “นับถอยหลังขจัดสิ้นไวรัสตับอักเสบบี-ซี”
ฉบับวันที่ อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ในคอลัมน์ X-ray สุขภาพ

โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย โดยเฉพาะมะเร็งตับ ดังนั้น ในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ จะจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้กับประชาชน และผู้สนใจได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/574992


← กลับไปหน้ารายการ