ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ บรรยาย เรื่อง “ไวรัสตับอักเสบบี ซี และการรักษาแนวใหม่” ให้กับ ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ บรรยาย เรื่อง “ไวรัสตับอักเสบบี ซี และการรักษาแนวใหม่”
ให้กับ ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจอดรถ 3

ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ตั้งใจฟังกันทุกคนเลย…

 


← กลับไปหน้ารายการ