พญ. ณิชา ธีราทร อาจารย์เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ และ อาจารย์ ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ร่วมกันเสนอผลงานวิจัยของศูนย์โรคตับฯ เกี่ยวกับกลไกการเกิดพังผืดของตับ ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี ในงานประชุมโรคตับของสมาคมโรคตับของยุโรป [(international liver congress (EASL)] ที่ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส วันที่ 12 เมษายน 2561


← กลับไปหน้ารายการ