พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน ประชุมวิชาการโครงการ “รู้ทันโรคตับ” ตอน “ตับจะแข็งแรงดีในไม่ช้า ขอคืนความสุขให้เธอ ประชาชน”


← กลับไปหน้ารายการ