ภาพบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน ไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นพ.นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ พญ.ปัญญาวีร์ ปิติสุทธิธรรม และ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ ที่มาร่วมมอบความรู้ให้ประชาชน พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษอย่างคุณนวลพรรณ ล่ำซำ คุณพชร ปัญญายงค์ และอีกหลายท่านที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์บนเวที และเสียงเพลงอันไพเราะจากวง sweet time รวมถึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้


← กลับไปหน้ารายการ