รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ