วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ เข้ามอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ นายแพทย์ รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


← กลับไปหน้ารายการ