วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ มอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ คุณพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


← กลับไปหน้ารายการ