วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับและนายจิรเดช บุญมาก ตัวเแทนชมรมคนรักษ์ตับ เข้ามอบช่อดอกไม้และสิ่งของ สวัสดีปีใหม่ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นพ.รื่นเริ่ง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


← กลับไปหน้ารายการ