วันที่ 5 มกราคม 2561 คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับ มอบของ สวัสดีปีใหม่ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

ชมรมฯสวัสดีปีใหม่อ._180105_0026


← กลับไปหน้ารายการ