วันที่ 8 มกราคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับและนายจิระเดช บุญมาก ตัวแทนชมรมคนรักษ์ตับ เข้ามอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ คุณบุญลักษณ์ วรอภิญญาภรณ์ และครอบครัว จังหวัดชัยนาท อีกทั้งยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม โรงสี บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด


← กลับไปหน้ารายการ