วันนี้ 4 มกราคม 2564 รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.รื่นเริ่ง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564


← กลับไปหน้ารายการ