วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับและชมรมคนรักษ์ตับได้จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับเข้าร่วมงานกันพร้อมหน้าพร้อมตา โดยมีวาระการประชุมหลายประเด็นให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันการประชุมวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับทุกท่านที่สละเวลามาวันนี้


← กลับไปหน้ารายการ