วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารวชิรุณหิศ โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับมาร่วมทำบุญกันตามวิถี New Normal โดยทางศูนย์ฯ ได้เตรียมมาตรการการตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่าน พร้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างสูง


← กลับไปหน้ารายการ