วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และชมรมคนรักษ์ตับ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะตับ ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับกว่า 150 คน ซึ่งได้ร่วมถ่ายภาพกันอย่างพร้อมเพรียง ก่อนเดินทางกลับบ้าน ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานเป็นอย่างสูง


← กลับไปหน้ารายการ