ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับได้รับน้ำใจจาก คุณเรวดี อุดมสุวรรณกุล ที่มาบริจาคหน้ากากผ้าให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


← กลับไปหน้ารายการ