ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับขอขอบพระคุณ น.อ.หญิง สุจิตรา จันทร์อุไร คุณนฤมล มิ่งเมือง และคณะ ที่เดินทางมามอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ โรคตับ โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ และ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ ณ ตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


← กลับไปหน้ารายการ